Hoe ons steunen ?

Hoe kunt u ons helpen? 

De eenvoudigste manier is om een handgift te doen. Dan schenkt u een bedrag of een waardevol voorwerp. Een meer formele vorm van geven is een schenking. Die wordt vastgelegd in een notariële akte en kan ook een onroerend goed betreffen.  

Is uw handgift een geldelijke gift en stort u die rechtstreeks van uw rekening op de rekening van de KU Leuven dan geniet u een fiscaal voordeel. Uw gift moet hiervoor minstens 40 euro op jaarbasis bedragen. Het Leuvens Universiteitsfonds bezorgt u het fiscaal attest.

U kunt het Fonds Kind en Orgaantransplantatie opnemen in uw testament.  Daarbij kunt u zowel roerende als onroerende goederen nalaten aan het Fonds Kind en Orgaantransplantatie.  De juristen van de Dienst Fondsenwerving en Alumnirelaties kunnen u hierbij helpen.

Organiseert u binnenkort een feest? Dan kunt u uw gasten uitnodigen om een gift over te maken aan het fonds via een gepersonaliseerde mededeling.  

Voor alle details over elk van deze mogelijkheden kunt u terecht bij de Dienst Fondsenwerving en Alumnirelaties,
tel. +32 16 32 37
fondsenwerving@kuleuven.be

 

U wilt nu meteen steunen?

Op eender welk moment kunt u een gift doen aan het fonds.
Dat doet u door te storten op

IBAN-rekeningnummer BE45 7340 1941 7789
BIC-code KREDBEBB
KU Leuven (KBC, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven) 

met vermelding van het kredietnummer 400/0007/75837 dat hoort bij het fonds. Dan komt uw gift automatisch op de juiste plaats terecht.