Nierontwikkeling bij prematuren

Onder promotie van Prof. Dr. K. Allegaert, Prof. Dr. E. Levtchenko en Prof. Dr.  L. van den Heuvel  is Dr. Anke Raaijmakers (KU Leuven) bezig met haar doctoraatsonderzoek naar de ontwikkeling van de nier bij 1) extreem vroeg geboren kinderen en 2) kinderen waarbij er in de baarmoeder een nierafwijking werd vastgesteld.  Dit onderzoek wordt vervolledigd met een in vitro model van proximale tubuluscellen om te kijken naar de ontwikkeling van de nier bij te vroeg geboren kinderen en de reactie van hun cellen op geneesmiddelen in vergelijking met gezonde kinderen.  Dit promotieonderzoek zal bijdragen om beter te begrijpen wat de prognose van deze kinderen zal zijn, hoe we de risico's van deze kinderen beter kunnen inschatten, hoe we verdere nierschade kunnen voorkomen en hoe we hen kunnen begeleiden om nierfunctievervangende therapie uit te stellen of te voorkomen.