De rol van PACAP in nefrotisch syndroom

Met deze studie wil Dr. Benedicte Eneman, onder promotie van Prof. Dr. Chris Van Geet, Prof. Dr. Elena Levtchenko en Prof. Kathleen Freson, de rol van PACAP (pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide) onderzoeken bij patiënten met een nefrotisch syndroom. Patiënten met nefrotisch syndroom hebben een verhoogd risico op een trombose (vorming van bloedklonter in de (slag)aders). Mogelijks speelt het eiwit PACAP hierin een rol. PACAP is een eiwit dat de vorming van bloedstolsels tegenwerkt. De hypothese van deze studie is dat patiënten met een nefrotisch syndroom een gedaalde concentratie van PACAP in hun bloed hebben, wegens verlies via de urine en dat de lagere waarde van PACAP in het bloed één van de oorzaken is van een hoger risico op trombose. Bovendien zou de lagere waarde van PACAP in het bloed bij patiënten met nefrotisch syndroom, één van de oorzaken kunnen zijn van de nierschade die gezien wordt bij ernstige vormen van nefrotisch syndroom. PACAP heeft namelijk in bepaalde andere nierziekten een bewezen beschermend effect op de nieren.

Om deze hypothese te toetsen, zullen metingen van PACAP op bloed- en urinestalen van patiënten met nefrotisch syndroom en verschillende bloedstollingstesten uitgevoerd worden. Verder zal ook het effect van PACAP op de nier bestudeerd worden bij patiënten met nefrotisch syndroom.

Het doel van dit onderzoek is mee te werken aan een betere behandeling en prognose van nefrotisch syndroom, in de hoop de noodzaak tot nierfunctievervangende therapie te voorkomen.